UBND tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 7/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết.
UBND tỉnh họp cho ý kiến về một số nội dung sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cho ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng N

Qua nghe hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, chính sách mới phải hướng đến một số mục tiêu cụ thể, có chiều sâu, như: Khuyến khích người dân tự nguyện trồng rừng sản xuất gỗ lớn; gắn phát triển kinh tế rừng với đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh nguồn nước, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu… Cùng với đó, cần phải gắn chính sách với phương hướng quy hoạch lại diện tích rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; có thêm chính sách hỗ trợ chuyển loại rừng, đất rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ và đảm bảo an toàn rừng quốc phòng, rừng phòng hộ đầu nguồn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về hồ sơ trình HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng cần có thêm thống kê đầy đủ số liệu để làm dẫn chứng; tính toán đến nhu cầu thị trường và giá trị thực tế của từng loại rừng; đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng địa phương phù hợp với điều kiện đặc thù và tính toán lộ trình cụ thể để thực hiện chính sách có hiệu quả…

Về hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, qua nghe nội dung và ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trước mắt chỉ nên tập trung ban hành chính sách nhằm triển khai có hiệu quả Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh.

Cuộc họp được truyền trực tuyến tới 13 điểm cầu các địa phương.

Về việc xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp thu thêm các ý kiến, xây dựng hoàn thiện các nội dung để chính sách thật sự sát thực, đem lại hiệu quả thực tế cao. Trong đó phải chú ý đến mục tiêu tạo được động lực mới để nâng tầm những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được trong giai đoạn trước; xây dựng được thương hiệu các sản phẩm OCOP của tỉnh ở cả trong nước và quốc tế; khuyến khích được tính liên kết trong phát triển sản xuất; hỗ trợ thiết thực về những khâu còn thiếu và yếu như địa điểm sản xuất, địa điểm bán hàng, ứng dụng khoa học công nghệ cao, bộ nhận diện thương hiệu…; tăng phạm vi áp dụng để tối đa hóa đối tượng thụ hưởng chính sách…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật