09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25440.00
 • AUD16474.59
 • CAD18589.00
 • CHF28186.55
 • CNY3565.76
 • DKK3669.44
 • EUR27603.92
 • GBP31971.18
 • HKD3278.32
 • INR313.19
 • JPY167.79
 • KRW19.12
 • KWD85060.87
 • MYR5333.08
 • NOK2353.99
 • RUB281.80
 • SAR6986.74
 • SEK2359.55
 • SGD18835.84
 • THB699.26
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền