09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25459.00
 • AUD17318.56
 • CAD18997.94
 • CHF28440.47
 • CNY3596.45
 • DKK3779.20
 • EUR28431.59
 • GBP32823.09
 • HKD3312.28
 • INR316.73
 • JPY167.58
 • KRW19.66
 • KWD85936.10
 • MYR5489.04
 • NOK2435.87
 • RUB294.51
 • SAR7034.74
 • SEK2427.47
 • SGD19221.16
 • THB718.56
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền