09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD25465.00
 • AUD17159.81
 • CAD18930.07
 • CHF28338.04
 • CNY3586.67
 • DKK3770.63
 • EUR28370.29
 • GBP32954.89
 • HKD3309.62
 • INR317.22
 • JPY166.00
 • KRW19.52
 • KWD86040.43
 • MYR5478.64
 • NOK2470.19
 • RUB302.64
 • SAR7036.21
 • SEK2453.68
 • SGD19161.57
 • THB707.55
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền