09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24800.00
 • AUD16370.42
 • CAD18493.48
 • CHF28470.29
 • CNY3494.60
 • DKK3651.34
 • EUR27442.06
 • GBP31712.53
 • HKD3198.38
 • INR308.14
 • JPY167.96
 • KRW19.37
 • KWD83016.06
 • MYR5233.08
 • NOK2388.30
 • RUB281.97
 • SAR6811.20
 • SEK2440.65
 • SGD18618.69
 • THB699.61
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền