Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang HotCars đã liệt kê các mẫu xe Chevrolet được sản xuất từ năm 1955 - 1990 đang có giá bán cao nhất trên các trang đấu giá hiện nay.
Top 10 xe Chevrolet cổ có giá bán cao nhất lịch sử
Chevrolet Corvette Coupe L88 1969 (640.000 USD).

1. Chevrolet Corvette Coupe L88 1969 (640.000 USD).

2. Chevrolet Camaro Yenko 1969 (390.000 USD).

3. Chevrolet Corvette Split 1963 (341.000 USD).

4. Chevrolet El Camino SS LS6 4 1970 (182.000 USD).

5. Chevrolet K5 Blazer 4×4 1972 (189.999 USD).

6. Chevrolet Impala Convertible 1959 (135.000 USD).

7. Chevrolet Nova Yenko Deuce LT-1 1970 (110.000 USD).

8. Chevrolet Biscayne Two 1965 (96.000 USD).

9. Chevrolet Suburban 4×4 1967 (75.000 USD).

10. Chevrolet C1500 454 SS Pickup 1990 (61.000 USD).

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật