Quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 1/1/2024

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2024 sẽ áp dụng các quy định mới theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.
Quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ 1/1/2024
Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023, quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trong đó quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, bao gồm: Tiêu chuẩn và phân loại khám sức khỏe; Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Quản lý và kiểm tra sức khỏe quân nhân dự bị; Khám sức khỏe tuyển sinh quân sự; Khám sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; Đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ; Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn khám tuyển, giám định sức khỏe phi công quân sự, lực lượng đổ bộ đường không, lực lượng dù, thủy thủ tàu ngầm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe theo yêu cầu nhiệm vụ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng thực hiện theo Thông tư 37/2021/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe theo Thông tư 105/2023/TT-BQP

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn sức khỏe như sau:

Thứ nhất, tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP; Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất m‌a tú‌y, tiền chất m‌a tú‌y được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất m‌a tú‌y và tiền chất.

Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Thứ hai, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy; tuyển sinh quân sự đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Tiêu chuẩn riêng: Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Thứ ba, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ.

Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Tiêu chuẩn riêng: Đối với chức danh cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Thứ tư, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Tiêu chuẩn chung: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Tiêu chuẩn riêng: Đối với chức danh tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành hẹp, khó thu hút nguồn nhân lực cho quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2025 sẽ áp dụng các quy định mới theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 105/2023/TT-BQP, cụ thể như sau: Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Đối với tiêu chuẩn về sức khỏe thì sẽ thực hiện theo Điều 5 Thông tư 105/2023/TT-BQP, cụ thể như sau: Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định, tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP. Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Trong đó tiêu chuẩn phân loại về mắt, cụ thể là loạn thị, thì từ đợt nghĩa vụ quân sự năm 2025 sẽ có sự thay đổi về điểm xếp loại so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP như sau:

Đối với loạn thị do sin‌ּh l‌ּý hoặc <1D sẽ xếp loại 2 (tương ứng với điểm 2 - Chỉ tình trạng sức khỏe tốt).

Đối với loạn thị lớn hơn hoặc bằng 1D sẽ xếp loại 3 (tương ứng với điểm 3 - Chỉ tình trạng sức khỏe khá)

Loạn thị đã phẩu thuật, hết loạn thị sẽ cho điểm theo mục 1.1 phần 1 Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP và tăng lên 1 điểm.

Theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự, nếu công dân mắc loạn thị xếp loại 2 và loại 3 nêu trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự.

Còn đối với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì các loại loạn thị sẽ đều xếp loại sức khỏe loại 6, tức điểm 6 - Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Khi đó, công dân sẽ chưa đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vì quy định chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.

Như vậy với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Tương tự, với người loạn thị bị chấm điểm 3, mà các tiêu chuẩn sức khoẻ khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khoẻ loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật