Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về việc mạng xã hội lan truyền sách trẻ em có nội dung xấu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, vừa qua, có hiện tượng một số tài khoản mạng xã hội, tờ báo… chụp một phần của những cuốn sách ở đâu đó trên thị trường đăng tải để người dân hiểu lầm đây là nội dung của sách giáo khoa. Điều này rất nguy hiểm, tác động rất xấu đến toàn bộ hệ thống giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi về việc mạng xã hội lan truyền sách trẻ em có nội dung xấu
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 diễn ra chiều 4/11, phóng viên đặt câu hỏi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý sách tham khảo và sách dành cho trẻ em được triển k

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 diễn ra chiều 4/11, phóng viên đặt câu hỏi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý sách tham khảo và sách dành cho trẻ em được triển khai như thế nào để không bị lọt những nội dung không phù hợp. Khi thời gian vừa qua trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh về những trang sách cho trẻ em với mô tả dữ liệu trong sách giáo khoa gây ra dư luận xấu. 

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, về sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những quy định rất chặt chẽ từ tiêu chuẩn, quy trình cho đến việc thẩm định, lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên, đối với sách tham khảo, sách cho trẻ em thì phạm vi rất rộng.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, ở đây có hai vấn đề. Một là, về xuất bản, lưu hành, sách tham khảo, sách trẻ em do nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý nhà nước. Về mặt xuất bản thì các nhà xuất bản chịu trách nhiệm về nội dung.

Thứ hai, việc sử dụng những sách này trong nhà trường, trong các trường phổ thông, trong cơ sở giáo dục mầm non, trường giáo dục thường xuyên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy cần phải có những quy định để tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà nước để hạn chế những nội dung không phù hợp trong sách tham khảo và sách cho trẻ em trong giáo dục nhà trường.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, từ năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư về việc sử dụng và quản lý sử dụng sách tham khảo trong nhà trường. Trong đó, quy định rất rõ những điều kiện, yêu cầu, trách nhiệm của giáo viên, nhà trường, của Phòng Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc quản lý sử dụng những nội dung nếu được đưa vào nhà trường, vào thư viện nhà trường.

Những tiêu chuẩn, điều kiện này cũng nêu rất rõ trách nhiệm của nhà trường và Phòng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc kiểm tra, thanh tra. Nếu như có những nội dung không phù hợp thì sẽ dừng không sử dụng những quyển sách đó.

"Chúng tôi nhận thấy chưa có trường hợp nào sách tham khảo đưa vào nhà trường có nội dung chưa phù hợp. Vừa qua, có hiện tượng một số tài khoản mạng xã hội, tờ báo… chụp một phần của những cuốn sách ở đâu đó trên thị trường, cũng có thể cố ý hoặc vô ý, để người dân hiểu lầm đây là nội dung của sách giáo khoa. Điều này rất nguy hiểm, tác động rất xấu đến toàn bộ hệ thống giáo dục", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong việc này, trách nhiệm liên quan đến lưu hành, xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền chức năng đã có thông tư quy định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật