Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đồng tình, nhất trí và Quốc hội cũng đồng tình chuyển sang kỳ họp gần nhất, chưa thông qua tại kỳ họp thứ 6 này.
Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hiện vẫn còn một số nội dung có hai phương án. Lần này trình dự án luật với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần thu hẹp tối đa các vấn đề, vuốt lại để còn một phương án và trình Quốc hội.

Với các nội dung còn khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế, cơ quan soạn thảo và các cơ quan cần tập trung lập luận các ưu điểm, nhược điểm để làm sáng tỏ các quan điểm, đề xuất lựa chọn phương án.

Liên quan đến thời điểm thông qua dự luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đồng tình, nhất trí và Quốc hội cũng đồng tình chuyển sang kỳ họp gần nhất, chưa thông qua tại kỳ họp này.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua thảo luận tại kỳ họp thứ 6, có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tại hội trường cho thấy, có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 6. Trong khi đó, 6/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo Luật nhưng phải bảo đảm chất lượng. 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật một cách thấu đáo nhất…

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc thông qua dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy có hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Quá trình rà soát, hoàn thiện các phương án chính sách quan trọng, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và toàn bộ dự thảo luật còn cần thêm thời gian để bảo đảm chất lượng tốt nhất có thể của dự án luật.

Thường trực Ủy ban xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật