Vụ cháy chung cư mini: Hà Nội công bố chi tiết mức hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Nội ước tính kinh phí thực hiện cho 7 nhóm nội dung hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân ngày 12/9 vừa qua là 9,26 tỷ đồng.
Vụ cháy chung cư mini: Hà Nội công bố chi tiết mức hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: hanoi.gov.vn

Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini hơn 9,2 tỷ đồng

Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, sáng 22/9, tại kỳ họp thứ XIII, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy, tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 12/9/2023 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo Nghị quyết, Hội đồng Nhân dân Thành phố quyết định 7 nội dung: Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế; Hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế; Hỗ trợ tiền tạm cư; Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ t‌ử von‌g tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị; Hỗ trợ đại diện thân nhân người t‌ử von‌g; Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người t‌ử von‌g tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị.

Cụ thể, người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/người (bao gồm 4,4 triệu đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 3 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận Thanh Xuân và 22,6 triệu đồng từ nguồn ngân sách Thành phố). Trường hợp người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế t‌ử von‌g trong quá trình cấp cứu và điều trị thì được hỗ trợ thêm cho đại diện thân nhân người t‌ử von‌g 20 triệu đồng/người từ ngân sách quận Thanh Xuân.

Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng thống nhất hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế (ngoài kinh phí hỗ trợ đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Đối tượng và mức hỗ trợ là người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngoài phần chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. Hình thức hỗ trợ là Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị trực tiếp trên cơ sở đề nghị của các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị nạn nhân (ngoài phần chi phí do Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội xác nhận được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán).

Hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đối tượng hộ gia đình được hỗ trợ tạm cư là 6 triệu đồng/tháng/hộ gia đình, thời gian hỗ trợ 6 tháng. Cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có 1 người là 1,5 triệu đồng/tháng/người; thời gian hỗ trợ 6 tháng. Nguồn kinh phí từ ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên, đối tượng là học sinh, sinh viên cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học. Mức hỗ trợ 15 triệu đồng/học sinh, sinh viên, nguồn kinh phí từ ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ t‌ử von‌g tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Đối tượng là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, mức hỗ trợ 100 triệu đồng/trẻ; trẻ em mồ côi cha (hoặc mẹ), mức hỗ trợ 70 triệu đồng/trẻ.

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy, tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 12/9/2023 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Ảnh: hanoi.gov.vn

Hỗ trợ đại diện thân nhân người t‌ử von‌g, kinh phí hỗ trợ này không bảo gồm kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (nếu trẻ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố, hình thức hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt cho người chăm sóc trẻ.

Với đối tượng là đại diện thân nhân người t‌ử von‌g, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/người t‌ử von‌g (bao gồm 22 triệu đồng đồng kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận Thanh Xuân và 23 triệu đồng từ nguồn ngân sách Thành phố). Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người t‌ử von‌g tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Đối tượng hỗ trợ là người t‌ử von‌g trong vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 12/9/2023 hoặc t‌ử von‌g trong thời gian cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, được ngân sách Thành phố hỗ trợ tang lễ, hỏa táng. Trong đó, hỗ trợ chi phí hỏa táng, mức 3 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ chi phí vận chuyển th‌i hà‌i, tro cốt thì thanh toán theo thực tế; hỗ trợ áo quan hỏa táng 1,25 triệu đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có) là 500 nghìn đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt 250 nghìn đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro 15 nghìn đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, tối đa không quá 365 ngày).

Hỗ trợ khâm liệm th‌i hà‌i (áp dụng với trường hợp không tổ chức tang lễ chi khâm liệm th‌i hà‌i rồi đưa đi hỏa táng) là 1,5 triệu đồng/trường hợp; gửi th‌i hà‌i tại nhà lạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội là 18 nghìn đồng/trường hợp/giờ (theo số giờ lưu giữ thực tế, nhưng không quá 720 giờ); tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ trên địa bàn thành phố Hà Nội 3,5 triệu đồng/trường hợp.

Kinh phí hỗ trợ hỏa táng này đã bao gồm kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 7/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Hình thức hỗ trợ được chi trả cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hà Nội thông qua nghị quyết về 9 nhóm biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, khóa XVI đã thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trước tình hình phức tạp của cháy nổ, đặc biệt là vụ cháy gần nhất xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023, về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: hanoi.gov.vn

Theo Chỉ thị này, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố có trách nhiệm lãnh đạo việc cụ thể hóa các chỉ đạo của Thành ủy để ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về các biện pháp, cơ chế, chính sách, dành nguồn lực đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố theo thẩm quyền; tiếp tục tăng cường giám sát việc chấp hành Pháp Luật và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua có đánh giá kỹ về kết quả, đặc biệt là những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đề ra 9 nhóm biện pháp chủ yếu, trong đó có những biện pháp ngay trước mắt cũng như thời gian tiếp theo để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Đặc biệt, Nghị quyết có phụ lục chi tiết, cụ thể 9 nhóm biện pháp với 32 nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể gắn với tiến độ thời gian từ nay đến cuối năm 2023 và đến năm 2025, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục, xử lý khi sự cố cháy nổ xảy ra đối với các loại hình có nguy cơ cao như nhà ở nhiều căn hộ, cụm công nghiệp làng nghề, trung tâm thương mại…

Đồng thời, chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng cứu hộ, thoát nạn, trong đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị và Nhân dân Thủ đô tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành Pháp Luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn, cùng chung tay với chính quyền Thành phố ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15475
 1. Hôm nay, nhiều nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ được xuất viện
 2. Công an Hà Nội công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong
 3. Vụ cháy chung cư mini: Còn 1 bệnh nhân đang rất nặng, người nhảy từ tầng 9 tiến triển khả quan
 4. Phát hiện thêm hàng loạt chung cư mini vi phạm của Nghiêm Quang Minh
 5. Những vụ cháy thương tâm ám ảnh cộng đồng trong những năm gần đây
 6. 5 nạn nhân vụ cháy chung cư ở Khương Hạ vẫn trong tình trạng nặng, nguy kịch
 7. Chiếc thang dây cứu mạng 11 người trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ
 8. Cầu siêu cho các nạn nhân xấu số vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội
 9. Người dân cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
 10. Bộ Quốc phòng thăm hỏi gia đình quân nhân gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ
 11. Chung cư mini bị cháy làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, xây 9 tầng
 12. Toàn cảnh vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người chết
 13. Cháy chung cư mini nhiều người thương vong ở Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm?
 14. Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Thoát chết sau 4 tiếng đấu với lửa
 15. Thủ tướng thị sát hiện trường vụ cháy chung chư mini ở Khương Hạ
 16. Hà Nội thông tin ban đầu về vụ cháy chung cư mini có 150 người ở
 17. 4 giờ chiến đấu với “giặc lửa” giải cứu người dân vụ cháy chung cư
 18. Đưa nhiều thi thể vụ cháy chung cư mini ra ngoài
 19. Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Thả thang dây nhảy từ tầng cao để thoát thân
Video và Bài nổi bật