TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 2 tháng đạt trên 93 nghìn tỷ đồng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn 2 tháng đầu năm ước thực hiện được 93.151 tỷ đồng, đạt 19,8% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2022.
TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 2 tháng đạt trên 93 nghìn tỷ đồng
Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Cụ thể hơn về các khoản thu ngân sách này, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 2 tháng đầu năm cho hay, thu nội địa ước thực hiện 67.156 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán, chiếm 72,1% tổng thu cân đối và tăng 4,6% (so với cùng kỳ năm 2022); thu từ dầu thô ước thực hiện 4.621 tỷ đồng, đạt 28,9% dự toán, chiếm 5% tổng thu cân đối và tăng 46,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước thực hiện 21.374 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán, chiếm 23% tổng thu cân đối và tăng 3,8%.

Trong các khoản thu nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 6.688 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán, chiếm 7,2% tổng thu và tăng 17,1%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 24.192 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán, chiếm 26% tổng thu và tăng 37,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 17.198 tỷ đồng, đạt 27,8% dự toán, chiếm 18,5% tổng thu và tăng 17,3%.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 31.369 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán, chiếm 33,7% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 30,1% so với cùng kỳ.

Được biết, năm nay TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước 469.681 tỷ đồng, tăng 21,5% so với dự toán năm 2022. Trong đó, thu nội địa 323.575 tỷ đồng, tăng 19,8%; thu từ hoạt động XNK 145.800 tỷ đồng, tăng 25,2%.

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 2 tháng đầu năm 2023 ước 5.635 tỷ đồng, đạt 4,5% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 243 tỷ đồng, đạt 0,5% dự toán; chi thường xuyên ước thực hiện 5.239 tỷ đồng, đạt 8,7% dự toán và tăng 4,3% (chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 1.384 tỷ đồng, đạt 6,6% dự toán và tăng 3,0%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 375 tỷ đồng, đạt 5,9% dự toán và giảm 6,2%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 257 tỷ đồng, đạt 26,8% dự toán và tăng 2,2%).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật