Địa phương nào đã thế chỗ Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao nhất nhóm thành phố trực thuộc TW?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,32%, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, Hải Phòng không phải là địa phương có tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc TW.
Địa phương nào đã thế chỗ Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao nhất nhóm thành phố trực thuộc TW?
Ảnh minh họa

Đà Nẵng

Tại Hội nghị lần thứ 10 đánh giá tình hình công tác năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, GRDP năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước, sau Khánh Hòa và Bắc Giang. Theo đó, Đà Nẵng là địa phương có tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc TW.

Cùng với đó, năm 2022, Đà Nẵng thu ngân sách nhà nước đạt trên 120% dự toán; kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2021. Du lịch của thành phố phục hồi mạnh mẽ, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

Tăng trưởng GRDP của 5 thành phố trực thuộc TW.

Cần Thơ

Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thành ủy TP. Cần Thơ cho biết, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt 12,64%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 86 triệu đồng/người/năm. Theo đó, Cần Thơ là địa phương có tăng trưởng kinh tế cao thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc TW.

Theo báo cáo của UBND TP. Cần Thơ, năm 2022, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 34.300 tỷ đồng, vượt 5,54% kế hoạch và tăng 38,47% so với năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước tăng 21,32%; vốn ngoài ngân sách tăng 43,28%; vốn FDI tăng 57,16%. Giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2022 ước đến đầu năm 2023 đạt tỷ lệ 96,49%.

Hải Phòng

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 10, Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 ước đạt 12,32% (kế hoạch 13,5%), gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Năm 2021, Hải Phòng tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 thành phố trực thuộc TW. Tuy nhiên, năm 2022, tăng trưởng kinh tế của thành phố xếp thứ 3 trong 5 thành phố trực thuộc TW.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND Thành phố giao. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 66.000 tỷ đồng, thu nội địa ước 41.000 tỷ đồng. Sản lượng hàng qua cảng khoảng 168 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch HĐND Thành phố giao.

TP. HCM

Báo cáo của UBND TP. HCM tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, tăng trưởng GRDP năm 2022 ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 16,44% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, tổng doanh thu du lịch ước đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 171,2% so với năm trước, lượng khách quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt. Thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán được giao và tăng 17,05% so với cùng kỳ năm 2021.

Hà Nội

Tại phiên họp HĐND TP. Hà Nội, Thành ủy TP. Hà Nội cho biết, tăng trưởng GRDP năm 2022 ước tăng 8,8% (kế hoạch 7-7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 142,3 triệu đồng (kế hoạch 139-141 triệu đồng).

Hơn nữa, tốc độ tăng vốn đầu tư của thành phố khoảng 13,8% (kế hoạch 10,5%); kim ngạch xuất khẩu tăng 11,9% (kế hoạch 5%) và giảm hộ nghèo so với năm trước đạt 38,8% (kế hoạch 20%) so với cùng kỳ. Theo Cục thuế TP. Hà Nội, dự kiến tổng thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 300.000 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán, tăng 2,4% so với thực hiện năm 2021.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật