Bắc Giang: Hơn 700 tỷ đồng được huy động trong xây dựng năm 2022

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến hết năm 2022 có 145/182 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 41 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 239 thôn NTM kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân/xã hết năm 2022 đạt 17,1 tiêu chí/xã.
Bắc Giang: Hơn 700 tỷ đồng được huy động trong xây dựng năm 2022
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang, năm 2022 là năm đầu triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai xuống cơ sở, Sở Nông nghiệp và PTNT đã sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, mẫu hồ sơ chứng minh tiêu chí phục vụ công tác xét, công nhận đạt chuẩn làm cơ sở để các địa phương thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai, đảm bảo phù hợp với yêu cầu Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025.

Sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo vùng nông thôn ở Bắc Giang đã có nhiều thay đổi, hệ thống đường giao thông được cứng hóa giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản của nhân dân thuận tiện hơn; môi trường nông thôn được bảo đảm; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Tính đến ngày 31/10/2022, toàn tỉnh có 136/182 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 74,7% tổng số xã; có thêm 34 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 179 thôn; bình quân tiêu chí/xã đạt 17,0 tiêu chí/xã.

Ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã đặt ra mục tiêu đưa 2 huyện Lạng Giang và Tân Yên về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ phù hợp khích lệ người dân tích cực tham gia thực hiện.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 700 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương và tỉnh gần 367,1 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố hỗ trợ gần 100,6 tỷ đồng; ngân sách cấp xã gần 176,5 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đóng góp từ Nhân dân được 33,5 tỷ đồng; nguồn vốn khác 25,7 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh Bắc Giang đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn; có chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các huyện chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng NTM như: Lục Nam hỗ trợ 2,5 - 3,0 tỷ đồng/xã NTM, 2 tỷ đồng/xã NTM nâng cao; Lục Ngạn hỗ trợ 2,5 - 3,0 tỷ đồng/xã NTM, 2,0 tỷ đồng/xã NTM nâng cao; Lạng Giang và Yên Dũng hỗ trợ 2,0 tỷ đồng/xã NTM nâng cao; Hiệp Hòa hỗ trợ 4,0 - 5,0 tỷ đồng/xã NTM nâng cao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, ông Dương Thanh Tùng cho biết: "Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ từ nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, phát huy lợi thế của mỗi địa phương; hạ tầng kinh tế-xã hội ở vùng nông thôn tiếp tục được cải thiện theo hướng khang trang, sạch đẹp hơn; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập người dân cơ bản ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm; vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực; an ninh, trật tự, an toàn ở nông thôn được giữ vững".

Đối với các xã triển khai kế hoạch về đích NTM nâng cao trong năm 2022, đến nay đã có các xã: Quang Thịnh, Tân Hưng, Nghĩa Hòa và Đại Lâm (huyện Lạng Giang); Yên Sơn, Trường Sơn, Bình Sơn và Vũ Xá (huyện Lục Nam); Các xã Tiến Dũng, Cảnh Thụy, Tư Mại (huyện Yên Dũng) đang trình hồ sơ đề nghị cấp tỉnh thẩm định các tiêu chí theo quy định.

Xác định mục tiêu xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là nhiệm vụ thường xuyên và của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn, duy tu, nâng cấp công trình đã đầu tư; có chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn; chú trọng đầu tư cho các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững theo chiều sâu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật