“Hưng Yên cần tiếp tục phát triển đồng bộ kinh tế và các nền tảng xã hội”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với việc Hưng Yên, tỉnh có mật độ dân số đông thứ 4 cả nước, Chủ tịch nước cho rằng, tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện quy hoạch phát triển, thúc đẩy đô thị hóa, bởi đây cũng là động lực quan trọng của tăng trưởng.
“Hưng Yên cần tiếp tục phát triển đồng bộ kinh tế và các nền tảng xã hội”
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tỉnh ủy Hưng Yên.

Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vào chiều 1/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và hệ thống chính trị cần có sự quyết tâm cao hơn nữa để từng chi bộ, Đảng viên và từng người dân tham gia triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. 

Theo báo cáo của Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, thời gian qua, việc triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội và xây dựng Đảng của tỉnh đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm nay, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 10,4%; thu ngân sách đạt con số ấn tượng trên 45 nghìn tỉ đồng và dự kiến cả năm đạt 51.000 tỉ đồng, bằng 230% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công đạt 92%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hưng Yên đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2020 và là tỉnh về đích sớm thứ 3 toàn quốc.

Cùng với phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 2,5%. Năm ngoái, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Hưng Yên cần tiếp tục phát triển đồng bộ cả kinh tế và các nền tảng xã hội để phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại những tiềm năng, thế mạnh của Hưng Yên, như là trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ; thuộc vùng Thủ đô, giao thông thuận lợi có điều kiện để phát triển thị trường.

Đặc biệt, Hưng Yên là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đoàn kết nhất trí vươn lên triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đây là những tiền đề quan trọng giúp tỉnh đạt kết quả tích cực về mọi mặt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong định hướng phát triển sắp tới, Chủ tịch nước tán thành với Đảng bộ tỉnh về việc lựa chọn ba đột phá chiến lược là lập và quản trị phát triển theo quy hoạch tỉnh; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trình độ tốt và lực lượng lao động chất lượng cao. Nhấn mạnh, kinh tế tăng trưởng cao, thu ngân sách đạt kết quả tốt, riêng năm nay dự kiến đạt 51.000 tỉ đồng, là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh ngân sách trung ương còn khó khăn, nhưng theo Chủ tịch nước, tỉnh vẫn cần thực hiện phát triển đồng bộ cả kinh tế và các nền tảng xã hội để phát triển bền vững.

Với việc Hưng Yên có mật độ dân số đông thứ 4 cả nước, Chủ tịch nước cho rằng, tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện quy hoạch phát triển, thúc đẩy đô thị hóa, bởi đây cũng là động lực quan trọng của tăng trưởng. Cùng với đó là chú trọng đầu tư hạ tầng số và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế và quản lý nhà nước. 

Đối với công nghiệp, tỉnh cần phát triển công nghiệp phải theo hướng công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tiếp tục đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thành công theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc.

Theo Chủ tịch nước, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; chú trọng xây dựng nội lực kinh tế, nâng cao tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, Chủ tịch nước đề nghị Hưng Yên giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 0,5% thay vì 2,5% hiện nay.

Nhấn mạnh những “trầm tích văn hóa” của vùng đất Phố Hiến năm xưa được bồi lắng theo thời gian và hiện tỉnh có khoảng 1800 di tích, trong đó có nhiều di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và di tích xếp hạng cấp quốc gia, hàng trăm lễ hội văn hóa, Chủ tịch nước cho rằng, đây là nguồn tài nguyên văn hóa quý cho sự phát triển của Hưng Yên ngày nay. Do đó, tỉnh cần chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp phát triển văn hóa, góp phần giữ gìn “hồn cốt” của dân tộc. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và hệ thống chính trị có sự quyết tâm cao hơn nữa để từng chi bộ, từng người dân tham gia triển khai. Phải có chương trình hành động cụ thể, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và tạo khí thế thực hiện các nhiệm vụ. Muốn vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát kỷ luật; chú trọng công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các hệ thống chính trị và hội quần chúng theo hướng hướng về cơ sở. Theo Chủ tịch nước, tích cực triển khai tích cực các nhiệm vụ cũng chính là để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Nhắc lại Hưng Yên vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần về thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt lời căn dặn của của Bác, nỗ lực triển khai thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Về các kiến nghị, đề xuất của Hưng Yên, Chủ tịch nước chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật