Quy định mới nhất về thủ tục các bước đăng ký xe lần đầu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ 1-8, thủ tục đăng ký xe lần đầu được thực hiện 4 bước dưới đây.
Quy định mới nhất về thủ tục các bước đăng ký xe lần đầu
Từ 1-8, người dân cũng có thể ở nhà để bấm biển số xe. Ảnh: TN

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2024 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký xe lần đầu tại Thông tư 24/2023.

Căn cứ Điều 12 Thông tư 24/2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 và khoản 7 Điều 2 Thông tư 28/2024), thủ tục đăng ký xe lần đầu từ ngày 1-8-2024 như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký xe

Tổ chức, cá nhân đăng ký xe thực hiện quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2023; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe (trừ trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) và nộp các giấy tờ quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 24/2023.

Bước 2: Được cấp biển số xe

Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cấp biển số theo quy định sau:

(i) Cấp biển số mới đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

(ii) Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

Trường hợp xe, hồ sơ xe không bảo đảm đúng quy định thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.

Bước 3: Nhận giấy hẹn trả kết quả và nộp lệ phí đăng ký xe

Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại khoản (i) Bước 2 nêu trên; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Bước 4: Nhận chứng nhận đăng ký xe và biển số xe

Nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại khoản (ii) Bước 2 nêu trên tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn vị dịch vụ bưu chính công ích.

Ghi chú: Từ 1-8-2024, người dân và doanh nghiệp có thể bấm biển số xe trên hệ thống VneID (tham khảo tại đây).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật