Hàng loạt điểm mới trong mẫu Thẻ căn cước do Bộ Công an đề xuất cấp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại dự thảo Thông tư về mẫu Thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, Bộ Công an đã đề xuất mẫu Thẻ căn cước có thể được áp dụng từ 1/7 tới với nhiều điểm mới nổi bật.
Hàng loạt điểm mới trong mẫu Thẻ căn cước do Bộ Công an đề xuất cấp
Mặt trước của Thẻ căn cước theo mẫu đề xuất

Theo Điều 3 dự thảo Thông tư, hai mặt của Thẻ căn cước được in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Hình ảnh nền mặt trước thẻ gồm các thông tin bản đồ hành chính Việt Nam, trống đồng, hoa văn họa tiết truyền thống trang trí. Hình nền mặt sau thẻ Căn cước gồm các hoa văn được kết hợp với hình hoa sen và đường cong vắt chéo đan xen.

Về màu sắc được in trên Thẻ căn cước, màu xanh được dùng để thể hiện các dòng chữ tiếng anh và tiếng Việt của CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch, nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh…;

Màu đỏ: Dòng chữ Căn cước và dấu của cơ quan cấp thẻ; Màu đen: Số Căn cước, thông tin người cấp thẻ, ngày tháng năm hết hạn và được cấp, dòng MRZ, mã QR

Thẻ căn cước có hình chữ nhật, được sản xuất bằng chất liệu nhựa, bảo an. Thẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ khác là tiếng Anh.

Về các nội dung trên Thẻ căn cước, Điều 7 dự thảo đã đề xuất hai mẫu thẻ khác nhau cho hai nhóm đối tượng. Với thẻ cấp cho công dân từ 6 tuổi trở lên, bên trái từ trên xuống là các nội dung hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ảnh của người này cỡ 2x3, thông tin về thời hạn có giá trị của thẻ Căn cước “có giá trị đến;

Bên phải từ trên xuống gồm các nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh của các thông tin: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; CĂN CƯỚC; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch.

Với Thẻ căn cước được cấp cho công dân dưới 6 tuổi, mặt trước của thẻ in hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Số định danh cá nhân; Quốc tịch; Có giá trị đến; Họ, chữ đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính…

Mặt sau của Thẻ căn cước theo mẫu đề xuất

Mặt sau Thẻ căn cước được cấp thống nhất cho tất cả các đối tượng theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải gồm các thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt của: Nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, Chip, ngày tháng năm cấp, mã QR, Bộ Công an, bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa 3 dòng MRZ.

Trong đó, mã QR trên Thẻ căn cước gồm các thông tin được lưu trữ dưới dạng ký tự hoặc định dạng ảnh và được mã hóa bằng các thuật toán, tham số mật mã đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, bảo mật theo quy định; Họ và tên cùng chữ đệm;

Số định danh cá nhân của các đối tượng: Chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con và số định danh cá nhân của người đó nếu đã hủy trước đó; Số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) của người được cấp Thẻ căn cước. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật