Ngày phát lương trùng vào dịp lễ 2/9, hàng chục triệu người hưởng lương hưu sẽ nhận lương vào ngày nào?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do lịch chi trả lương hưu trùng với kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, nên việc chi trả sẽ bị ảnh hưởng, thời gian cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định, dự kiến sẽ dời về ngày 5/9/2023 để bắt đầu chi trả.
Ngày phát lương trùng vào dịp lễ 2/9, hàng chục triệu người hưởng lương hưu sẽ nhận lương vào ngày nào?
Ảnh minh họa

Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả.

Đối với việc chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện, từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 9/2023 trở đi, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7/2023.

Tuy nhiên, trong tháng 9 tới đây, do ngày 2/9 lại là ngày Lễ Quốc khánh nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 cũng sẽ thay đổi. Lễ Quốc khánh năm 2023 rơi vào ngày thứ Bảy, do đó số ngày nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức kéo dài 4 ngày, từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9/2023. Vì vậy, lịch chi trả lương hưu cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến sẽ dời về ngày 5/9/2023 để bắt đầu chi trả.

Lịch chi trả lương hưu cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến sẽ dời về ngày 5/9/2023 để bắt đầu chi trả.

Trong kỳ chi trả tháng 8, người thụ hưởng vừa được nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới; đồng thời được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

Tuy nhiên, lịch chi trả lương hưu tháng 8/2023 có thay đổi do Nghị định 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến ngày 14/8/2023 mới bắt đầu có hiệu lực. Do đó, để phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định 42, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thông báo thực hiện chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8.

Trong kỳ chi trả tháng 8, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chi trả số tiền hơn 20.800 tỷ đồng cho hơn 3,3 triệu người hưởng bao gồm cả số chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới và phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo 2 hình thức là qua tài khoản ngân hàng (ATM) và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả.

Để đảm bảo người hưởng lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội nhanh nhất và an toàn nhất, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến khích người thụ hưởng đăng ký nhận chế độ qua tài khoản thẻ ATM.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật