Chủ tịch UBND TP HCM vừa có quyết định, đem tin vui đến các quận

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ tịch UBND các quận ở TP HCM vừa được ủy quyền duyệt dự án đầu tư công nhóm C, việc này sẽ giúp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong xây dựng các dự án trường học, chỉnh trang đô thị
Chủ tịch UBND TP HCM vừa có quyết định, đem tin vui đến các quận
Chủ tịch UBND các quận vừa được ủy quyền duyệt dự án đầu tư công nhóm C, việc này sẽ giúp địa phương tháo gỡ điểm “nghẽn“ trong xây dựng các dự án trường học, chỉnh trang đô thị

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP HCM cho ngân sách quận (trừ các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 29-5-2023 đến ngày 31-12-2025. Để quyết định này thực thi không chồng chéo, UBND thành phố cũng chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định trên.

Như vậy, Chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của "người có thẩm quyền quyết định đầu tư" theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Dự án nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỉ đồng đến hơn 2.300 tỉ đồng; nhóm B từ 45 tỉ đồng đến dưới 2.300 tỉ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỉ đồng đến dưới 120 tỉ đồng.

Đây được xem là một quyết định kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư công mà các quận "nghẽn" trong suốt thời gian qua khi TP HCM thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thẩm quyền này được giao về cho các sở, ngành, dù có những dự án với kinh phí quận hoàn toàn có thể đảm đương.

Hệ lụy là nhiều dự án trường học, chỉnh trang đô thị (sửa chữa, nâng cấp hẻm, vỉa hè…) dù kinh phí đầu tư không nhiều vẫn phải chờ sở, ngành tổng hợp, tham mưu trình UBND TP HCM duyệt cấp ngân sách.

Điển hình như ở quận 3, lãnh đạo quận cho biết có công trình cải tạo, nâng cấp hẻm với kinh phí khoảng 3-4 tỉ đồng mà tập trung về thành phố, rồi đợi Sở Xây dựng gom, duyệt để quận triển khai. Lãnh đạo quận cho biết có nhiều dự án hứa với dân, đã ghi vốn nhưng thủ tục chậm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật