09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,725,000
 • Bán 5,857,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17275.88
 • CAD18699.85
 • CHF25228.37
 • CNY3639.58
 • DKK3629.38
 • EUR27258.10
 • GBP31822.29
 • HKD2973.83
 • INR314.64
 • JPY205.38
 • KRW20.39
 • KWD78391.54
 • MYR5539.50
 • NOK2783.00
 • RUB360.43
 • SAR6291.05
 • SEK2709.68
 • SGD17157.84
 • THB697.15
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền