09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,630,000
 • Bán 5,762,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22870.00
 • AUD16871.90
 • CAD18251.84
 • CHF24953.50
 • CNY3602.18
 • DKK3671.02
 • EUR27477.69
 • GBP31901.01
 • HKD2972.19
 • INR321.15
 • JPY213.83
 • KRW20.34
 • KWD78530.33
 • MYR5521.98
 • NOK2693.22
 • RUB348.86
 • SAR6293.31
 • SEK2698.31
 • SGD17189.61
 • THB699.35
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền